Praktisch

Praktisch

Samenleven in een school kan niet zonder regels en afspraken. We kozen ervoor om het campusreglement over te nemen en aan te vullen met onze eigen visie op een aantal onderdelen. Deze visie is niet "af". We beschouwen het als onze plicht om voortdurend (zelf)kritisch naar deze visie te blijven teruggrijpen en ze, indien nodig en na overleg, bij te sturen.


Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.


Om de papierberg te verkleinen, drukken we het reglement niet meer af. Je kan het schoolreglement raadplegen door op de link te klikken. 


De toevoegingen aan het schoolreglement vind je hier.

Park Uniek - Freinet middelbaar Tielt
Park Uniek - School van het GO!

Park Uniek

Wittestraat 48

8700 Tielt

0470 46 45 04

info@parkuniek.be